VLM Auto s.r.o

Poistenie vozidiel

Poistenie GAP

Poistenie finančnej straty – GAP, ako nadstavba k havarijnému poisteniu, zabezpečuje zlepšenie finančnej situácie pokiaľ dôjde k totálnej škode v dôsledku havárie alebo krádeže motorového vozidla. Z havarijného poistenia sa hradí v prípade krádeže motorového vozidla alebo totálnej škody v dôsledku havárie iba všeobecná hodnota vozidla, t.j. cena vozidla v čase poistnej udalosti. Z poistenia finančnej straty – GAP sa uhradí rozdiel, ktorý vzniká medzi všeobecnou hodnotou vozidla a obstarávacou cenou, za ktorú bolo dané vozidlo nadobudnuté. To umožňuje nielen splatiť dlh leasingovej spoločnosti, ale zabezpečí i dostatok financií na kúpu vozidla porovnateľnej hodnoty, akú malo ukradnuté resp. havarované motorové vozidlo.

Poistenie zahŕňa nasledovné riziká:

Poistenie možno uzatvoriť za nasledovných podmienok :

Konkrétne podmienky pre uzatvorenie poistenia finančnej straty – GAP sú vždy dohodnuté vo Všeobecných poistných podmienkach a poistnej zmluve s konkrétnym partnerom (leasingová spoločnosť prípadne priamo s klientom) a nemusia byť vždy úplne totožné s podmienkami uvedenými na tejto stránke. Poistenie je možné dojednať iba prostredníctvom našich partnerov.

KONTAKT

Predaj: 0903 763 763
Servis: 0907 763 763

EMAIL

Predaj: predaj@vlmauto.sk
Servis: servis@vlmauto.sk

OTVÁRACIE HODINY

Predaj: 8:00 - 16:30
Servis: 7:30 - 16:00
Pondelok - Piatok

NAŠE SLUŽBY

- Predaj a kúpa vozidiel
- Servis vozidiel
- Ohodnocovanie vozidiel
- Čistenie vozidiel
- Autopožičovňa

NAVŠTÍVTE NÁS

Močarianska 6007, 07101 Michalovce

mapa