Podmienky prenájmu

Doklady potrebné na uzatvorenie zmluvy

 • občiansky preukaz, prípadne cestovný pas
 • vodičský preukaz – platný minimálne 2 roky
 • PO - výpis z obchodného registra alebo živnostenský list nie starší ako 3 mesiace

Vodičský preukaz a vekové obmedzenie (hranica)

K vedeniu našich osobných motorových vozidiel do 3,5 tony je potrebné vodičské oprávnenie skupiny B. Minimálny vek vodiča nesmie byť nižší ako 23 rokov a platnosť vodičského oprávnenia nesmie byť kratšia ako 2 roky.

Dĺžka prenájmu

Minimálna dĺžka prenájmu je 1 deň. 1 deň (denná sadzba) sa rozumie ako 24 hodín od prevzatia vozidla. V prípade prekročenia tejto doby o viac ako 60 minút, sa účtuje ďalší deň prenájmu.

Ceny prenájmu a účtovanie

 • ceny prenájmu sú uvedené v cenníku
 • v cene prenájmu je zahrnuté:
  • bezplatné pristavenie/odstavenie vozidla na dohodnuté miesto v Michalovciach počas otváracích hodín
  • výmena vozidla v prípade poruchy
  • asistenčné služby, služby spojené s likvidáciou prípadnej poistnej udalosti
  • neobmedzený počet kilometrov
  • povinné zákonné poistenie
  • havarijné poistenie v SR aj v zahraničí
  • pravidelná údržba vozidla
  • kontrolné prehliadky, olej a iné prevádzkové náplne okrem pohonných hmôt
  • diaľničná známka platná na území Slovenskej republiky
  • zimné pneumatiky v zimnej sezóne
 • víkendový prenájom začína v piatok o 15:00 a končí v pondelok o 9:00 (víkendová sadzba nemôže byť kombinovaná so žiadnou inou sadzbou).

Platobné podmienky:

Akceptujeme platbu kreditnou resp. platbu kartou (Visa, Visa Electron, MasterCard – EuroCard, MasterCard – Electronic, Maestro).

Dokumenty:

Zmluva o nájme ( pdf)