O firme

Spoločnosť VLM Auto s.r.o. bola založená v roku 1997, kedy začala spoluprácu s importérom vozidiel značky Citroën na Slovensku – so spoločnosťou Euroauto.

Na tieto aktivity nadviazala v roku 2000, kedy začala spoluprácu s priamou filiálkouvýrobcu – spoločnosťou CITROEN SLOVAKIA s.r.o. .

Naša spoločnosť uplatňuje overenú metodiku práce značky Citroën podporenú certifikátom ISO 9001:2000.

V roku 2006 sme ukončili výstavbu nového predajného a servisného centra, v roku 2008 sme dobudovali ďalšie parkovacie miesta, prístrešky a oplotenie.

Za tieto úspechy vďačíme najmä snahe uspokojiť potreby našich zákazníkov v čo najvyššej možnej miere.

Zavádzame nové služby a zvyšujeme ich kvalitu. Sledujeme spokojnosť našich zákazníkov a prípadné nedostatky sa snažíme okamžite eliminovať.

Pretože našim cieľom je poskytovanie služieb nad rámec štandardu a k Vašej spokojnosti. Aby ste sa k nám radi vracali.

S pozdravom manželia Lugošoví