Poistenie vozidiel

Havarijné poistenie

O čo ide v havarijnom poistení ?

Havarijné poistenie motorových alebo prípojných vozidiel, nazývané aj kasko, je krytie poškodenia alebo zničenia vozidla následkom havárie, živelných udalostí, krádeže a vandalizmu.

Určenie poistnej sumy

Poistnou sumou je spravidla cenníková cena nového vozidla u autorizovaného predajcu konkrétnej značky vozidla.

Ako sa plní v havarijnom poistení ?

Pri výpočte poistného plnenia sa vždy vychádza z nových cien náhradných dielov a práca sa prepláca do výšky normohodiny podľa limitu, uvedeného v poistnej zmluve. V prípade, že likvidátor zistí, že je už neekonomické vozidlo opravovať, prehlási, že došlo k totálnej škode. Je to prípad, keď cena opravy by prevýšila tzv. časovú alebo všeobecnú alebo znovuobstarávaciu cenu vozidla. Ide o cenu, za ktorú je možné predať konkrétne vozidlo na slovenskom trhu s ojazdenými vozidlami tesne pred poistnou udalosťou, pričom nie je zohľadnený len vek, ale aj opotrebenie vozidla, najmä podľa počtu najazdených kilometrov. Poisťovňa v prípade totálnej škody vyplatí poistenému plnenie vo výške časovej ceny vozidla, po odpočítaní použiteľných zvyškov a dohodnutej spoluúčasti.